Acaye Robert

Robert is geboren in 1995 in de stad Gulu.  Hij was de jongste met zes oudere broers en zussen.  Toen hij 5 jaar oud was zijn z’n vader en oudste broer overleden en op dat moment waren al zijn grootouders ook al overleden.  Zijn moeder deed haar best om voor de familie te zorgen door groente en fruit te verkopen op de markt, maar het was moeilijk om altijd voldoende eten op tafel te krijgen.  Omdat Robert de jongste was, was er ook zelden geld om zijn schoolgeld te betalen en heeft hij een aantal jaar school gemist.  In 2008 werd hij uitgekozen door Hope Alive.  Hij is dankbaar dat God hem die mogelijkheid heeft gegeven, want hij kon weer naar school en hij had weer hoop en een toekomst.

Hij studeerde af van de middelbare school in 2013 en heeft daarna doorgestudeerd voor een certificate* in landbouw en vervolgens een diploma* in gewassen productie en management.  Hij hoopt zijn onderwijs af te ronden met een degree* in landbouwwetenschappen.

*In Oeganda kun je na de middelbare school voor zes jaar doorstuderen.  Na de eerste twee jaar krijg je een certificate, na de volgende twee jaar een diploma en uiteindelijk een degree.

In de toekomst hoopt Robert zijn eigen boerderij te kunnen beginnen.  In tegenstelling tot veel andere families in het noorden van Oeganda heeft zijn familie geen land, maar Robert gelooft dat met hard werken en doorzettingsvermogen hij in de toekomst zelf land kan kopen om zijn boerderij op te starten.

Advertentie