READ for Life – Onderwijs

READ for Life logoSinds begin 2018 is Kate betrokken bij READ for Life, een non-profit organisatie opgestart door een zendelinge uit Australië, met als doel het onderwijs in het noorden van Oeganda te verbeteren.

Het onderwijs in heel Oeganda is niet best, maar in het noorden is het verreweg het slechts.  Het komt regelmatig voor dat alle kinderen in een klas onvoldoendes hebben voor alle vakken.  Leerkrachten hebben zelf geen goed onderwijs ontvangen en er is ook geen geld beschikbaar voor goed lesmateriaal.  Als studenten goede resultaten halen kunnen ze naar de universiteit, maar als ze moeite hebben op school zijn er maar weinig opties behalve zelf leraar worden.  Dit zorgt voor een vicieuze cirkel.  Om deze cirkel te doorbreken heeft READ for Life twee verschillende projecten opgestart.

Kate

Ten eerste hebben ze een school opgestart om leerkrachten op te leiden, zodat deze leerkrachten de leerlingen beter onderwijs kunnen geven.  Kate heeft in 2018 en 2019 lesgegeven op deze school en een Oegandese trainster opgeleid om deze lessen nu zelf te geven.

Ten tweede heeft RfL een training opgezet en lesmateriaal ontwikkelt om huidige leerkrachten te helpen om de leerlingen goed te kunnen leren lezen.  Als leerlingen goed kunnen lezen gaan de resultaten in alle vakken automatisch omhoog.

Sudent BooksOnze stichting Hope voor Afrika steunt in 2020 READ for Life voor €10.000.  Dit geld zal worden besteed aan het printen van lesmateriaal voor de trainingen, het salaris van de lokale medewerkers die de trainingen geven en daarna de scholen bezoeken om de resultaten te evalueren, leesboeken voor de leerlingen in de scholen waar de leerkrachten de trainingen hebben ontvangen en administratieve ondersteuning voor de organisatie in de vorm van een kopieerapparaat.

Giften om hiermee te helpen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika onder vermelding van “READ for Life”.

Advertentie