Duurzame Houtskool

In samenwerking met Kijani Forestry hopen we in 2021 te beginnen met een project om duurzamere houtskool te kunnen produceren.

Kijani Forestry Nursery

Kleine boompjes op de boomkwekerij van Kijani

Ontbossing en de daaropvolgende erosie van de grond zijn een groot probleem in het noorden van Oeganda.  Mensen kappen bomen om houtskool te maken voor het koken, maar planten nooit bomen terug waardoor bossen langzaam verdwijnen.  Op 30 hectare land zijn we van plan om nieuwe bomen te planten.  Na 3 jaar kunnen de bomen gekapt worden en kan er houtskool worden gemaakt en zullen er weer nieuwe bomen worden geplant.

Naast het planten van bomen heeft Kijani Forestry ook een efficiëntere manier ontworpen voor het maken van houtskool.  De lokale methode heeft maar een rendement van 5-10%, terwijl de vernieuwde methode tussen de 20 en 30% rendement kan opleveren.  Er is dus veel minder hout nodig om dezelfde hoeveelheid houtskool te maken.

In de toekomst hopen we lokale boeren te kunnen trainen en helpen om zelf ook bomen te laten groeien op een gedeelte van hun land, zodat er genoeg houtskool kan worden gemaakt en de lokale bossen met rust kunnen worden gelaten.

De verwachting is dat dit project in de eerste twee jaar €27.000 zal kosten.  Giften hiervoor kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika met als bij vermelding “duurzame houtskool.”

Voor meer informatie over Kijani Forestry kunt u deze website bezoeken: Kijani Forestry

Advertentie