Foundations for Farming

Voordat de lokale bevolking nieuwe gewassen planten verbranden ze altijd het veld, zodat het makkelijker is om te ploegen en daarna te zaaien.  Het verbranden en de grond omploegen zijn echter erg slecht voor de grond en daarom krijg je gemiddeld een veel kleinere oogst. Foundations For Farming heeft een duurzame landbouwmethode ontwikkelt gebaseerd op Bijbelse principes dat beter is voor het milieu en tegelijkertijd een grotere oogst oplevert.

Brian en Robert aan het werk in de tuin

Brian en Robert aan het werk in de proeftuin!

In juli 2019 is Gertjan samen met Robert en Brian, twee Hope Alive studenten, naar een training geweest van Foundations For Farming en hebben daarna een proeftuin geplant.  De resultaten waren positief, dus in 2020 gaan we het op 0,2 hectare grond proberen (met ook 0,2 hectare waar op de lokale manier zal worden geplant, zodat we de oogst makkelijk kunnen vergelijken).

 

Robert en Brian zijn verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van dit project.  De kosten worden geschat rond de €750 voor de eerste ronde.  De opbrengst van de oogst zal daarna toekomstige projecten financieren.  Giften om dit project te ondersteunen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika met als bij vermelding “Foundations For Farming.”

Advertentie