Steun Ons Werk!

We zijn op zoek naar mensen die ons werk in Oeganda financieel willen ondersteunen via maandelijkse of eenmalige giften.  Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting.  Giften kunnen worden overgemaakt op rekening nummer NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika.

Wilt u een periodieke gift doen aan de stichting? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de stichting (sinds 2014 is geen notariële akte meer nodig). U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.  Nadat u de formulieren heeft ingevuld kunt u het formulier e-mailen naar hopevoorafrika@gmail.com of opsturen naar:

Hope voor Afrika
t.a.v.  Carsten van der Leek
Rijksweg 9B
4255 GE, Nieuwendijk

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s