Vooruitblik op 2022

2021 is een heel druk jaar geweest waarin we veel nieuwe projecten hebben kunnen opstarten.  In 2022 hopen we deze projecten verder te kunnen uitbreiden.

In 2021 waren we van plan om 100.000 nieuwe boompjes te planten om op een duurzamere manier houtskool te kunnen produceren.  We hebben er uiteindelijk 80.000 kunnen planten.  In 2022 zijn we van plan om de laatste 20.000 boompjes te planten.  Dit zal in april/mei gebeuren zodra het nieuwe regenseizoen begint.

Robert en Jovis op het land met de nieuwe booompjes

Op de trainingsboerderij hebben we op dit moment een varkens-, een kippen-, een bijen- en een krekelproject.  In 2022 hopen we nieuwe biggetjes te kunnen verkopen.  Het eerste varken is inmiddels al zwanger.  Voor het kippenproject kopen we iedere ronde 300 kuikens die we vervolgens twee maanden later verkopen, we hopen dit in 2022 zes keer te kunnen doen.  Voor het bijenproject hebben we 11 bijenkorven opgehangen.  Op dit moment zijn er al een aantal bewoond.  In 2022 hopen we de eerste honing te kunnen oogsten.  Ook zijn we in augustus begonnen met één bak met krekels en aan het einde van 2021 hadden we inmiddels 12 volle bakken met krekels.  Ons doel is om 30 volle bakken te krijgen en om vervolgens 1x per week te kunnen oogsten en de krekels te kunnen verkopen.

Jovis en Charles hangen een bijenkorf op

We zijn nog aan het overleggen welke nieuwe projecten het beste passen op de boerderij.  De mogelijkheden voor 2022 zijn een visvijver met tilapia en meerval met een eendenhok boven de vijver, een project met melkgeiten en het kweken van de zwarte soldatenvlieg. 

We gaan in januari ook daadwerkelijk beginnen met het trainen van lokale families die betrokken zijn bij Hope Alive.  De eerste twee trainingen zullen gaan over het planten van bomen voor het duurzaam produceren van houtskool en het houden van bijen (in samenwerking met Faunawatch).  We hopen dat families die interesse hebben om mee te doen met de projecten ieder 1,000 boompjes planten en/of drie bijenkorven ophangen.  Deze projecten zullen de families in de toekomst een nieuwe inkomstenbron geven.

Gertjan is ook van plan om dit jaar een nieuwe groep op te starten voor de Bijbel en Business training.  De training is 1x per week voor drie maanden waarna de jonge mannen een microkrediet kunnen aanvragen om daarna zelf een eigen project op te starten.

Gertjan met de groep in 2021

Varkens

Alle scholen in Oeganda waren in juni en juli als gevolg van een lockdown gesloten. Erg vervelend voor de studenten, maar als gevolg van de lockdown waren veel Hope Alive studenten (die op dit moment hoger onderwijs volgen en die recent zijn afgestudeerd) thuis en beschikbaar om te helpen met de bouw van het varkenshok en een krekelhuis. Christopher, een student die bouwkunde heeft gestudeerd, had de leiding over de bouw. In de eerste week in juli is hij samen met zes andere studenten begonnen met de bouw van het varkenshok (bestaande uit drie hokken van 3×3 meter).

Christopher is begonnen met de bouw
Brian graaft een meter diep

We hebben besloten om een deep-litter varkenshok te maken. Dit betekent dat de vloer van het hok bestaat uit een meterdiep groen afvalmateriaal. Op de bodem zijn we begonnen met takken en bladeren, daarna een laag rijstvliezen en bovenop een laag pindadoppen. Daarna hebben we de bodem met een zelfgemaakte IMO (Indigenous Microorganisms) bespoten. De bacteriën zorgen ervoor dat alle varkensmest samen met het groene afval wordt verwerkt tot hoge kwaliteit compost. Eén keer per jaar kunnen we de varkenshokken leegmaken en het compost gebruiken op de akkers.

De hokken hoeven voor de rest niet schoongemaakt te worden en stinken ook niet. Daarnaast is het fijn voor de varkens, omdat ze graag wroeten en de hokken daar speciaal voor gemaakt zijn (voor goede compost moet je alles regelmatig omploegen en dat doen de varkens nu zelf).

De varkens hebben we gekocht van huidige en voormalige Hope Alive studenten die hebben deelgenomen aan een Bijbelstudie en Business Training gebaseerd op Bijbelse principes. Na afloop van de training hadden alle deelnemers de mogelijkheid om een microkrediet aan te vragen om zelf een project te beginnen. Na de training in 2019 hadden vijf deelnemers besloten om varkens te gaan houden, waarvan er op dit moment nog vier actief zijn. Deze deelnemers betalen de lening nu terug in biggen. Dit jaar houden we de training met een nieuwe groep deelnemers en een aantal
hebben al aangegeven ook graag varkens te gaan houden. Naast geld om een varkenshok te bouwen zullen we hen ook biggen van onze boerderij aanbieden als microkrediet.

We willen Stichting Pharus hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage die het mogelijk heeft gemaakt dat we dit varkensproject konden beginnen!

Microkredieten Project Update

Microkredieten Project

We zijn begonnen met het microkredieten project begin 2019 met een startkapitaal van iets minder dan €10.000.  Met latere toevoegingen werd het totale startkapitaal €11.671.  Hope Alive mentors, studenten, alumni en medewerkers hebben allemaal de mogelijkheid om een microkrediet aan te vragen.

In totaal hebben we nu 89 leningen aan 55 verschillende personen gegeven voor een totaal van 83.710.000 UGX (€19.500).  43 leningen zijn al volledig terugbetaald en 45 leningen worden op dit moment nog terugbetaald met nog €9.065 als uitstaand bedrag.  Één deelnemer heeft de lening niet kunnen terugbetalen.  Alle leningen worden terugbetaald met 5% rente om verliezen door leningen die niet terugbetaald kunnen worden te kunnen opvangen. Zodra een lening is afbetaald kan een nieuwe lening worden aangevraagd.

Francis heeft varkens gekocht met z’n lening en heeft nu biggen die hij kan verkopen om de lening terug te betalen!

22 leningen zijn uitgegeven voor agrarische projecten (vooral voor mais, maar ook voor passievruchten, watermeloenen en aardappels), 20 voor het aankopen van groente en fruit en tweedehands kleding om op de markt te verkopen, 16 voor varkens, 15 voor inventaris voor een kleine winkel, 4 voor het houden van bijen, 3 voor het opstarten van een kapsalon, 3 voor melkkoeien, 3 voor Mobile Money (waar mensen geld kunnen ophalen of afgeven en via een telefoon kunnen doorsturen), twee voor kippen en één lening voor het maken van bakstenen.  42 van de leningen zijn gegeven aan mannen en 47 aan vrouwen.

Dominee Charles en zijn vrouw hebben de lening gebruikt om zakken grote rijst, pinda’s en bonen te kopen om deze vervolgens op de markt te verkopen!

Vanwege de corona maatregelen en lockdown in Oeganda in 2020 moesten veel deelnemers hun kleine bedrijfjes sluiten en kwamen veel van hen financieel in de problemen, waardoor ze niet in staat waren om hun leningen terug te betalen.  Om hen te helpen hebben we vorig jaar besloten om het merendeel van de terugbetalingen uit te stellen tot dit jaar.  Nu zijn de meeste deelnemers weer begonnen met de afbetaling van hun lening.

Vooruitblik op 2021

In februari zijn Kate en Gertjan samen met Ben en Isaiah teruggevlogen naar Oeganda om daar de komende jaren weer te wonen en werken. 

Gertjan zal betrokken zijn bij een aantal agrarische en economische ontwikkelingsprojecten.  Het doel van de projecten is om werkgelegenheid te creëren, lokale families van training te voorzien, zodat ze beter in staat zijn om hun kinderen te ondersteunen en eventueel ook lokaal inkomsten te generen, zodat we minder afhankelijk zijn van buitenlandse giften.

Allereerst zal het duurzame houtskool project van start gaan.  Vanwege corona is het vorig jaar niet doorgegaan, maar in maart zijn we van plan om het land (bijna 30 hectare) klaar te maken en van de bomen die op dit moment op het land staan houtskool te maken.  In april/mei hopen we dan om 100.000 nieuwe bomen te kunnen planten.  Over vier jaar kunnen de eerste bomen gekapt worden, waarna we van het hout op een duurzamere manier weer houtskool zullen maken.  We hopen in de komende jaren ook lokale boeren te trainen, zodat zei ook bomen zullen planten.  Op deze manier hopen we de massale ontbossing in Oeganda tegen te gaan.

Kijani Forestry, met wie we samen dit project opzetten, is al begonnen met het planten van de 100.000 boompjes, die we later zullen verplanten naar het Hope Alive! terrein.

Je kunt hier meer lezen over dit project (https://hopevoorafrika.com/duurzame-houtskool/)

Als de bomen zijn geplant hopen we ook een agrarisch training centrum op te zetten.  Daar zullen landbouwprojecten van Foundation For Farming, eventueel een krekel boerderij en andere boerderijdieren houden.  Zodra het allemaal goed loopt zullen we mensen uit de omgeving uitnodigen om een kijkje te komen nemen en trainingen te volgen, zodat zij het zelf kunnen opzetten.

Brian en Robert, twee Hope Alive! studenten, hebben het afgelopen jaar al een Foundations For Farming tuin onderhouden.

We hopen dit ook te combineren met het microkredieten project.  In plaats van geld, waarmee ze dieren of zaden kopen, hopen we de deelnemers in de toekomst de dieren of zaden direct te kunnen aanbieden.  We hopen dit jaar het startkapitaal van €10.000 te verdubbelen naar €20.000 en ook het aantal leningen per jaar te kunnen verhogen.

Je kunt hier meer lezen over het microkredieten project (https://hopevoorafrika.com/microkredieten/)

Kate zal Benjamin thuis lesgeven, aangezien er geen goede scholen in de buurt beschikbaar zijn en hoopt daarnaast bij verschillende onderwijs projecten van READ for Life (https://hopevoorafrika.com/read-for-life-onderwijs/) en Hope Alive! betrokken te zijn.  We hopen onder andere een kleine bibliotheek te kunnen openen op het Hope Alive! terrein.

Read for Life

Wij waren dit jaar voor twee maanden in NL en de rest van het jaar in de VS, maar het werk van Read for Life, de organisatie waar Kate voor heeft gewerkt de afgelopen twee jaar, ging dit jaar gewoon door in de hoop een grote impact te kunnen maken op het onderwijs in het Noorden van Oeganda.  De stichting Hope voor Afrika heeft Read for Life aan het begin van het jaar voor €10,000 ondersteunt.  Het jaar is voor RfL heel anders verlopen dan ze hadden verwacht, maar deze donatie is heel belangrijk gebleken. 

Door alle gevolgen van het Corona virus zijn een aantal stichtingen en organisaties waarmee RfL samenwerkt niet in staat geweest om de beloofde donaties voor dit jaar te geven.  Omdat alle scholen voor het grootste gedeelte van dit jaar waren gesloten heeft RfL ook het schoolgeld misgelopen voor de leerkrachtenopleiding.  Mede door de bijdrage van Hope voor Afrika heeft RfL geen enkele lokale medewerker hoeven te ontslaan en hebben ze op een creatieve manier het werk kunnen voortzetten. 

Eén van de Read for Life medewerkers leest een verhaal voor op de radio

Omdat alle scholen gesloten waren dit jaar, de kinderen in het noorden van Oeganda geen toegang hebben tot het internet en de meeste ouders zelf nauwelijks onderwijs hebben ontvangen en daardoor de kinderen niet kunnen helpen, zouden de meeste kinderen dit jaar totaal geen onderwijs ontvangen.  Read for Life, in samenwerking met een aantal radiostations, heeft daardoor besloten onderwijs via de radio aan te bieden.  Ze hebben de afgelopen maanden 3x per dag een rekenles, taalles en een voorleesverhaal verzorgd (in zowel Engels als Acholi de lokale taal), in totaal 488 lessen.  Het is moeilijk in te schatten, maar de radiostations denken dat er gemiddeld 3 miljoen mensen naar de radiolessen hebben geluisterd iedere dag.

Op de foto zie je Emmanuel, een jongen uit een dorpje in het Noorden, die het radiostation heeft gebeld om een vraag te beantwoorden na één van lessen en daarmee een boek heeft gewonnen.

Naast het ondersteunen van de lokale medewerkers en de radiolessen is onze gift ook gebruikt voor de aanschaf van een kopieerapparaat, leesboeken voor de leerlingen (2,000 exemplaren van ieder boek) en handboeken voor de leerkrachten om de leerlingen beter te kunnen leren lezen.

De nieuwe leesboeken!

Iedereen hartelijk bedankt voor de eenmalige en maandelijkse giften die dit mogelijk hebben gemaakt!

Medische hulp voor Oeganda

Zaterdag 4 april waren er 48 officiële gevallen van het Coronavirus gemeld in Oeganda.  Er is maar weinig getest en men vreest dat het virus zich al veel meer verspreid heeft.  De Oegandese regering heeft daarom het voorbeeld van veel westerse landen gevolgd en het land gesloten en een lock-down aangekondigd.  Dit heeft grote gevolgen voor een groot gedeelte van de bevolking aangezien veel mensen geen spaarrekening hebben en als ze geen inkomen hebben dus ook niet kunnen eten.

Dr Nick2Veel westerlingen hebben het land verlaten, maar we hebben nog een aantal vrienden en collega’s die zijn achtergebleven om Oeganda te helpen tijdens deze crisis.  Eén daarvan is Dokter Nick, een Nieuw-Zeelander die al meer dan vijf jaar tientallen kleine medische klinieken heeft opgestart  verspreid over het noorden van Oeganda.  Hij heeft de noodklok geluid aangezien Oeganda niet is voorbereid op een grote Corona uitbraak, maar ook omdat het huidige verbod om mensen te vervoeren grote gevolgen heeft voor andere zieken.  Mensen kunnen niet meer naar de klinieken en ziekenhuizen, omdat het alleen is toegestaan voor ziekenauto’s om zieken te vervoeren en er maar een aantal ziekenauto’s zijn in het hele noordelijke gebied.

Healthcare GuluVia de stichting Hope voor Afrika willen we hem en de klinieken en ziekenhuizen in de buurt van Gulu ondersteunen.  We zijn van plan om €5.000 direct over te maken naar de bankrekening van de organisatie van Dr. Nick (https://www.onedayhealth.org).  Het geld zal worden gebruikt om wat medisch apparatuur naar het noorden te brengen en lokaal gemaakte mondkapjes en wegwerphandschoenen aan te schaffen zodat het medisch personeel beter beschermd is (er werken 50 medewerkers in de kleine klinieken). Ook zal een gedeelte van het geld gebruikt worden om benzine voor de ziekenauto’s te kopen, zodat ze ook daadwerkelijk zieken op kunnen halen.

Giften om hiermee te helpen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika onder vermelding van “medische hulp.”

Vooruitblik op 2020

In 2020 zullen Kate en Gertjan het grootste gedeelte van het jaar op verlof in Nederland en de VS doorbrengen om verslag uit te brengen van het werk van de afgelopen jaren en om nieuwe fondsen te werven, maar het werk in Oeganda gaat natuurlijk nog gewoon door!

Het microkredieten project zal worden geleid door een aantal mentoren van Hope Alive!  Zij zijn verantwoordelijk om de terugbetalingen te innen, de nieuwe leningaanvragen te beoordelen en dan nieuwe leningen uit te geven.  In 2019 hebben we 60 leningen uit gegeven, waarvan er 21 al waren afbetaald aan het eind van het jaar.

Brian en Robert aan het werk in de tuin

Brian en Robert aan het werk!

Twee Hope Alive studenten zijn verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuw agrarisch project. De huidige landbouwmethode in het noorden van Oeganda is niet erg duurzaam en brengt geen maximale opbrengst.  Samen met Gertjan hebben Robert en Brian een training gevolgd van Foundations For Farming en hebben ze in 2019 een proeftuin opgezet met een erg goed resultaat, dus dit jaar wordt het uitgebreid tot 0,4 hectare.  Op een ander stuk land zullen bomen worden geplant met de hoop duurzamere houtskool te kunnen produceren, om zo de ontbossing en erosie in Oeganda tegen te gaan.  De stichting Hope voor Afrika voorziet deze twee projecten van de volledige financiële steun.

Read For LifeRead for Life, de organisatie waar Kate voor heeft gewerkt de afgelopen twee jaar, hoopt ook in 2020 een grote impact te maken op het onderwijs in het Noorden van Oeganda.  De stichting Hope voor Afrika zal Read for Life voor €10.000 ondersteunen, zodat ze een nieuwe lichting peuter- en kleuterleerkrachten kunnen opleiden en ze trainingen kunnen geven aan huidige leerkrachten om hen te helpen de kinderen op een betere manier te leren lezen.

Microkredieten (vervolg)

We hebben inmiddels voor meer dan €10.000 aan micro kredieten uitgegeven aan 42 mentors en Hope Alive! studenten.  De studenten die hebben meegedaan aan Gertjan’s Bijbel studie en business training hebben de grootste leningen gekregen van ongeveer €500 per persoon.

Een aantal van hen heeft ervoor gekozen om varkens te gaan houden.  Ze hebben zelf een varkensschuur gebouwd (in sommige gevallen met de hulp van een team uit de VS) en daarna vier varkens gekocht, drie zeugen en een beer.  Eén van de zeugen zal over 6 maanden worden verkocht om een gedeelte van de lening terug te betalen en 12 maanden na de lening zullen de biggen worden verkocht om de rest af te lossen.  Er zijn hier veel gevallen van varkensgriep, maar de studenten hebben voorzorgsmaatregelen genomen, dus we hopen dat alle varkens het overleven.

Microloan (2)

Anthony en zijn zelf gebouwde varkensstal …

Microloan (3)

en zijn varkens.

Eén student heeft ervoor gekozen om kippen te gaan houden.  Hij heeft een schuurtje gebouwd en heeft 300 kuikens gekocht die hij 6 weken zal vetmesten om ze vervolgens allemaal te verkopen.  Als de schuur is schoongemaakt en alle kippen zijn verkocht koopt hij weer 300 nieuwe kuikens.  Iedere keer dat hij de kippen verkoopt betaalt hij een deel van de lening af.

Microloan (5)

David voor zijn kippenschuur …

Microloan (4)

en met de kuikens.

Twee studenten hebben ervoor gekozen om kleine kapperszaken op te zetten.  Eén is nog op zoek naar een goede locatie, maar de andere is in september         begonnen.  Hij heeft zonnepanelen gekocht en batterijen, zodat hij kan doorwerken als er geen stroom is (en dat is erg vaak het geval).  Voor 30 cent kun je je haar bij hem laten knippen.  Hij heeft veel klanten nodig om de lening terug te kunnen betalen, maar hij is ervan overtuigt dat het hem gaat lukken.

Microloan (6)

Abraham met het zonnepaneel voor zijn kapperszaak …

Microloan (7)

en binnen met de spiegel en een kappersstoel.

Eén van de studenten gaat bijen houden.  Op dit moment is hij nog bezig om de bijenkorven te maken, dus we hebben nog geen foto’s.  Twee keer per jaar zal hij alle honing oogsten en dat geld gebruiken om de lening terug te betalen.  Daarna is alle winst voor hem en zijn familie.

Twee van de studenten hebben ervoor gekozen om een klein winkeltje te beginnen.  De één heeft een winkeltje met levensmiddelen overgenomen van een Hope Alive! mentor en de ander begint een winkeltje voor kleine elektronische producten zoals batterijen en opladers.  De marges zijn erg klein, dus ze zullen allebei hard moeten werken om de lening te kunnen afbetalen en winst te kunnen maken, maar ze zijn allebei enthousiast om het te proberen.

Microloan (8)

Denis en zijn toekomstige winkeltje.

Microkredieten

De meeste mensen hier in het noorden van Oeganda kunnen geen gebruik maken van een bank, dus is het moeilijk voor hen om te sparen. Als ze te maken hebben met onverwachte uitgaven of willen investeren in hun bedrijfje of boerderij, moeten ze geld lenen bij vrienden en familie of ze moeten een lening afsluiten bij geldschieters die veel te veel rente vragen.

Om de mentors van Hope Alive! (medewerkers die zorgen dat alles goed gaat met de kinderen op school en in hun thuissituatie) hiermee te helpen is Gertjan begonnen met een project met microkredieten. In totaal hebben we €2.500 aan 18 verschillende families gegeven. De leningen worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Een aantal heeft producten gekocht om op de markt of in een winkeltje te verkopen, anderen gebruiken het om hun land te bewerken. Drie mentors zijn begonnen met het houden van bijen en één mentor heeft twee varkens gekocht.

Eén van de vrouwen vertelde dat ze kleine gedroogde visjes verkoopt op de markt en dat ze hiervoor een lening heeft moeten afsluiten om de visjes te kunnen kopen. Voor deze lening moet ze bijna 50% rente betalen. We hebben uitgerekend dat ze uiteindelijk niets verdient door deze lening. Met het microkrediet kan ze daadwerkelijk wat geld gaan verdienen.

Mentor Charles en zijn vrouw hebben bruine bonen en pinda’s gekocht die ze nu in een klein winkeltje verkopen.

De afbetalingen zijn tot nu toe goed gegaan. Nog geen defaults en maar één late betaling. We zijn van plan om het geld nu te gebruiken voor een tweede ronde leningen voor een groep Hope Alive! studenten.