Medische Hulp

Zaterdag 4 april 2020 waren er 48 officiële gevallen van het Coronavirus gemeld in Oeganda.  Er is maar weinig getest en men vreest dat het virus zich al veel meer verspreid heeft.  De Oegandese regering heeft daarom het voorbeeld van veel westerse landen gevolgd en het land gesloten en een lock-down aangekondigd.  Dit heeft grote gevolgen voor een groot gedeelte van de bevolking aangezien veel mensen geen spaarrekening hebben en als ze geen inkomen hebben dus ook niet kunnen eten.

Dr Nick2

Dr. Nick en een patient

Veel westerlingen hebben het land verlaten, maar we hebben nog een aantal vrienden en collega’s die zijn achtergebleven om Oeganda te helpen tijdens deze crisis.  Eén daarvan is Dokter Nick, een Nieuw-Zeelander die al meer dan vijf jaar tientallen kleine medische klinieken heeft opgestart  verspreid over het noorden van Oeganda.  Hij heeft de noodklok geluid aangezien Oeganda niet is voorbereid op een grote Corona uitbraak, maar ook omdat het huidige verbod om mensen te vervoeren grote gevolgen heeft voor andere zieken.  Mensen kunnen niet meer naar de klinieken en ziekenhuizen, omdat het alleen is toegestaan voor ziekenauto’s om zieken te vervoeren en er maar een aantal ziekenauto’s zijn in het hele noordelijke gebied.

Healthcare GuluVia de stichting Hope voor Afrika willen we hem en de klinieken en ziekenhuizen in de buurt van Gulu ondersteunen.  We zijn van plan om €5.000 direct over te maken naar de bankrekening van de organisatie van Dr. Nick (https://www.onedayhealth.org).  Het geld zal worden gebruikt om wat medisch apparatuur naar het noorden te brengen en lokaal gemaakte mondkapjes en wegwerphandschoenen aan te schaffen zodat het medisch personeel beter beschermd is (er werken 50 medewerkers in de kleine klinieken). Ook zal een gedeelte van het geld gebruikt worden om benzine voor de ziekenauto’s te kopen, zodat ze ook daadwerkelijk zieken op kunnen halen.

Giften om hiermee te helpen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika onder vermelding van “medische hulp.”

Klik hier om een brief te lezen van het bestuur met nadere uitleg voor deze financiële ondersteuning aangezien wij er niet direct bij zijn betrokken en het ook niet binnen het kader van onderwijs en economische ontwikkeling valt, maar op dit moment hulp wel noodzakelijk is.

Advertentie